en-UShe-IL

אודותינו

 

פרופיל

מודולים פיננסים ותקינה חשבונאית


ERPdex מובילה את תחום מערכות המידע לניהול סיכונים פיננסים בסביבת SAP ומציעה ללקוחותיה ייעוץ מקיף לניהול כל מגוון התהליכים שבתחומי אחריות מחלקות הכספים והגזברות.
הפתרונות המוצעים על ידנו מאפשרים ניהול חכם של מגוון התהליכים הייעודים, במערכת מידע גמישה וידידותית שמאפשרת שקיפות, תאימות לתקינות חשבונאיות מבוקשות, כלי דיווח לבקרת תהליכים ושליטה ביעדים.

סל הפתרונות אותו אנו מספקים נותן את המענה הטוב ביותר לכל צורכיהם העסקיים של בעלי התפקידים השונים במחלקת הכספים : גזבר, חשב, מנהל סיכונים, סמנכ"ל כספים, תוך שמירה מתמדת על איכות עבודה גבוה ושיתוף הלקוח.

יישום מערכת SAP לניהול תהליכי הגזברות מציגה תוך זמן קצר החזר על השקעה ומעניקה לאירגונכם מערכת שליטה ובקרה על תזרים המזומנים הכולל.

 

חזון

יתרונות עסקים והחזר השקעה

ביסוס מעמדנו כחברת ייעוץ ופתרונות משלימים למערכות מידע פיננסיות וניהול סיכונים בסביבות ERP מובילות תוך שמירה על איכותם המקצועית הגבוהה של כל יועצינו כמומחים בעלי ניסיון וידע מהשורה הראשונה.

כארגון אשר פועל לייעול וניהול תהליכים פיננסים רוחביים ואינטגרציה עם מערכות קיימות, אנו שוקדים על פיתוח פתרונות משלימים שישיגו עבור לקוחותינו מענה על צרכים ייעודים תוך החזר השקעה מהיר. אנו מאמינים ביצירת שותפות עם לקוחותינו, דאגה לצרכיהם, שמירה על דיסקרטיות, אמינות, ומענה מהיר ואיכותי.

אנו עובדים על פי סטנדרטים מוגדרים לתמחור פרויקטים תוך קביעת אבני דרך ויעדים ברורים שלא משתמעים לשתי פנים ומבטיחים עמידה בלוחות זמנים ושיפור תהליכים עסקיים. 

 

 

הצוות שלנו