en-UShe-IL

מערכת הגזברות וניהול הסיכונים של FIN-FSCM-TRM - SAP

מערכת הגזברות וניהול הסיכונים של SAP מאפשרת ניהול פונקציונאלי מושלם של כל הקשור בעבודה עם מכשירים פיננסים, עסקאות הגנה, ניהול חשיפה וסיכונים פיננסים. יישום המודול כחלק ממערכת ה ERP הכוללת של הארגון מאפשר מעקב וניהול של כל נתוני אב והנתונים הנלווים של עסקאות ההגנה אשר מנוהלות במערכת, תזרים מזומנים צפוי, חשיפה ברמת תזרים / מטבע / ריבית, עבודה מול ספר עזר ייעודי וניהול רישומים בספרים תוך קישור לתזרים המזומנים הכולל של הארגון.

יכולות אלו מבטיחות שיפור באיכות הנתונים, אמינות וזמינות תוך שימוש בבקרות מובנות ותאימות לסטנדרטים החשבונאים ולניהול הסיכונים הכולל בארגון. המערכת הינה רב מטבעית ורב לשונית עם אפשרות עבודה בכמה קודי חברה. כמו כן המערכת תומכת בכל המכשירים הפיננסים המוכרים לעבודה, בניהול שותפים עסקיים באופן מרכזי וממוקד ובשליטה בנתונים היסטוריים. 

ניהול כל המכשירים הפיננסים המוכרים החל בפיקדונות ואונקולים, עסקאות המרת מטבע, עסקאות פורוורד, עסקאות אופציה וניל ועסקאות אופציה אקזוטיות. בנוסף מגוון נגזרים נוספים רבים כגון אופציות ממוצעות, אופציות מורכבות ועסקאות הגנת ריבית. המערכת תומכת בכל הפעולות השונות כגון Roll Over, Give notice, Exercise, Expiration ועוד.

תכנון וסימולציה, הזנת עסקה, תזרים מזומנים, ניהול שוטף, רישום חשבונאי, דוחות.

יתרונות עיקריים בעבודה עם המערכת לניהול סיכונים ועסקאות הגנה של SAP Treasury and Risk Management - FIN-FSCM-TRM:

 

  • שליטה מלאה בכל התהליכים העסקים שקשורים בניהול עסקאות הגנה וסיכונים פיננסים

  • יכולת שינוי והתאמה מהירים לצרכים משתנים

  • שיפור איכות, אמינות וזמינות הנתונים

  • תאימות מלאה לתקינה חשבונאית ורישומים חשבונאים אוטומטים

  • בקרות מובנות ותאימות לסטנדרטים חשבונאים

  • צמצום עלויות תחזוקה ובקרה

אנו מזמינים אתכם לפנות בכל שאלה בנושא גזברות וניהול הסיכונים ב SAP - צור קשר

 

פונקציונאליות מערכת FIN-FSCM-TRM